square/enix’s “lord of vermilion iii” tourney gpv (x3) [arcade]

shikoku:

tokai:

kansai: