snk’s “metal slug defense” yuri sakazaki pv [ios/android]