degica/kadokawa|chara-ani|g-rev’s “senko no ronde 2” pv [steam|ps4]